Serveis

Mantenimient

Realitzem serveis de manteniment multitècnic, tant preventiu com correctiu,  de plantes industrials del sector:

 

– Alimentari
– Químic
– Farmacèutic
– Cosmètic

 

Per la gestió de l’activitat Preventiva de l’empresa, comptem amb el Servei de Prevenció aliè, contractat amb Sis Prevenció, S.L., en les 4 especialitats: Seguretat e Higiene, Vigilància Sanitària, Ergonomia i Psicosociologia.

 

La vigilància de la salut i la formació PRL de tots els treballadors, es realitzen anualment. Els directius i els caps d’equip, tenen el Certificat de Nivell Bàsic en PRL d’acord amb l’annex IV de R.D. 39/1997.

 

En el nostre dia a dia, forma una part important, la seguretat i la salut en el treball, tal i com estableix la LLei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de novembre. Disposem de les Avaluacions de Riscos i Planificacions Preventives, així com la informació i coordinació dels riscos específics, en els diferents llocs de treball, en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i els Reials Decrets.

Muntatges industrials

Per a la realització dels projectes, disposem d’un equip de professionals amb un alt nivell tècnic.

Sectors:

 

• Químic
• Farmacèutic
• Alimentari
• Cosmètic

Realitzem el subministrament, prefabricació i muntatge de canonades de servei

 

• VAPOR I CONDENSATS.
• FUEL-OIL.
• AIGUA-AIRE-N2.
• LÍNIES DE FRIO.GLICOL, SALMORRA I FLUIDS EN GENERAL.
• LÍNIES PER A DIPÒSITS D’EMMAGATZEMATGE.
• CALDERERIA LLEUGERA: PROTECCIONS DE BOMBES, TREMUGES I CONTENIDORS.
• ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SOPORTACIONS I RACKS.
• ESCALES I PLATAFORMES.
• MUNTATGE I DESMUNTATGE D’EQUIPS.

Legalització d’equips i instal·lacions

 

• Elaboració del PROJECTE DE LEGALITZACIÓ.
• Contractació de l’EIC (Entitat d’Inspecció i Control).
• Realització de proves de pressió.
• Instal·lació de plaques d’Indústria.
• Precintat d’elements de seguretat.
• Lliurament dossier final.

Compromís de qualitat

 

Amb l’objectiu de mantenir una millora constant en el servei, ens basem en oferir una qualitat d’acord amb els nostres principis.

• Qualitat del servei.
• Màxima eficiència.
• Tractament personalitzat.
• Professionalitat i extrema confidencialitat.

servicios-montajes
plataforma 1

Projectes

Comptem amb un equip d’especialistes per a la creació i el disseny dels projestes, el subministrament i la construcció de totes les parts, així com la posada en marxa de les instal·lacions.

 

Alcesa, disposa del personal qualificat i adequat, per l’utilizació dels últims programes de disseny.

 

  • Autocad 2D & 3D – Disseny Industrial
  • Autocad Plant 3D – Disseny Plantes
  • Navisworks Manage – Maquetes 3D Plantes
  • Recap Pro – Visualització núvols de punts

EMPRESA INSTAL·LADORA D’APARELLS A PRESSIÓ EIP-2 i amb Nº d’Inscripció al registre EIP: 106001471 

 

EMPRESA REPARADORA D’APARELLS A PRESSIÓ ERP-2 i amb Nº d’Inscripció al registre ERP: 106001471 

Parades tècniques

 

 

Realitzem parades tècniques programades en plantes,

ja sigui de manteniment o renovació d’instal·lacions.