Projectes realitzats

Morchem – Guadalajara

Adjudicació de l’ampliació de la nova planta de Morchem (fabricació d’adhesius), a Fontanar Guadalajara.

Bunge – Barcelona

Millora del sistema d’aire i parada tècnica de 3 mesos.

Serveis de manteniment mecànic de les instal·lacions i maquinària.

Tepsa – València

Tepsa port de València; Fossat de bombes i línies de tràfec.

Tepsa – Barcelona

Tepsa port de Barcelona; Serpentí calefactor en tanc d’emmagatzematge.